شهید

شهید باقری

شهید حسن باقری

حسن باقری

سردار

پایگاه نشر آثار,دفاع مقدس

فرمانده

اطلاعات عملیات

موسسه شهید حسن باقری

غلامحسین افشردی

یادداشت های شهید حسن باقری
نرم افزار چندرسانه ای معجزه انقلاب
مستند آخرین روزهای زمستان
کتاب روزنوشت
کتاب یادداشت ها
عملیات والفجر مقدماتی
عملیات مولای متقیان
یادگاری
 • باید به خود جرأت داد .... ... شهید حسن باقری
 • برادران علی‌الخصوص فرماندهان مسئول توجه داشته باشندکه کنترل زبان خود را در دست گیرند تا لازم نشده است مطلبی را نگ ... شهید حسن باقری
 • هرگز نباید به دشمن آسایش فکری داد تا بتواند طرح‌ریزی کند؛ باید متکی به تخریب ابتکار عمل دشمن قبل از وقوع هر حمله& ... شهید حسن باقری
 • فرماندهان با برنامه‌ریزی صحیح اوقاتی را برای سخنرانی و صحبت کردن برای نیروهای خود اختصاص بدهند تا حجت را تمام کرد ... شهید حسن باقری
 • یکی از بزرگ‌ترین اشکالات که در کار ما وجود دارد این است که فرماندهان کمتر با افراد و نیروهای خود تماس می‌گیر ... شهید حسن باقری
 • بی‌تعارف بگویم؛ آن نیرویی که نمازش را اول وقت نمی‌خواند، خوب هم نمی‌تواند بجنگد. ... شهید حسن باقری
 • شکست وقتی است که ما وظیفه‌مان را انجام ندهیم. ... شهید حسن باقری
 • اگر شهید نشویم هیچ جوابی نداریم که در روز قیامت بدهیم. ... شهید حسن باقری
 • مگر نه این بود که وقتی در صحنه جنگ از حضرت علی‌ابن‌ ابیطالب مسأله نماز می‌پرسند جواب می‌دهد و در ا ... شهید حسن باقری
 • تا زمانی که این بانگ الله‌اکبر هست مبارزه هم هست، تا زمانی که ظلمتی هست تا زمانی که کفر هست مبارزه هم هست شکلش فر ... شهید حسن باقری
 • فیلم
  نیروی شناسایی حسن
 • عکس
  اتاق جنگ
 • صوت
  ثبات مملکت و آینده سپاه
 • روز نوشت
  يكشنبه‌ 20 دي‌ 1360 :
    صبح‌ جلسه‌اي‌ با برادر محسن‌ [ رضایی ] و رحيم‌ [ صفوی ] و [ سیدمرتضی ] مرتضايي‌ گرفتيم‌. برادر [ غلامعلی ] رشيد توضيحات‌ داد كه‌ تا ساعت‌ يك‌ ظهر طول‌ كشيد. عصر برادر رحيم [ صفوی ]‌ رفت‌ دانشگاه‌ سخنراني‌ كرد. شب‌ جلسه‌ شوراي‌ منطقه‌ تشكيل‌ شد. [ در حاشیه سالشمار آمده است: ] ساعت سه حمله دهلیز.  
 • گزارش روزانه جنگ
  20/دی/1360 :
    محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً شديد بود ولي‌ امروز شدت‌ آتش‌ نسبت‌ به‌روز قبل‌ كاهش‌ يافته‌ بود. ضمناً تعدادي‌ تله ‌منور در شاوريه‌ ديده‌ شده‌ است‌. ب‌ـ تپه‌چشمه‌: نيروهاي‌ عراقي‌ اقدام‌ به مين‌گذاري‌ شيار تپه242 كردند كه‌ با آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. همچنين‌ امروز لودر دشمن ‌در اين‌ منطقه‌ مشغول‌ كار بود. ج‌ـ كرخه‌: تبادل‌ آتش‌ توپخانه‌ بين‌ طرفين‌ ادامه ‌داشت‌. همچنين‌ مواضع‌ نيروهاي‌ عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. محور شوش‌: دشمن‌ اخيراً در منطقه‌ زعن‌ يكي‌ از شيارهايي‌ را كه‌ به‌مواضعش ‌ختم‌ مي‌شود، به‌وسيله‌ سيم‌خاردار پوشانده‌ است‌. از شدت‌ آتش‌ دشمن‌ در منطقه ‌شلش‌ كاسته‌ شده‌ و بر فعاليت‌ سنگرسازي‌ و تحكيم‌ مواضع‌ آنان‌ افزوده‌ شده‌ است‌. محور بستان‌: 1ـ در ساعت‌ 1:00 امروز يك‌ گروه‌ گشتي‌ با استفاده‌ از كانالي‌ كه‌ از جلوي‌ نيروهاي‌ خودي‌ در جنوب‌ چزابه ‌عبور مي‌كند، به‌نيروهاي‌ خودي‌ نزديك ‌شدند كه‌ به‌وسيله‌ آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. ضمناً تعدادي‌ از برادران‌ ضمن‌ حمله ‌به‌يكي‌ از سنگرهاي‌ نيروهاي‌ عراقي‌ تعدادي‌ از آنان‌ را كشته‌ و زخمي‌ كردند. 2ـ امروز دشمن‌ پاسگاه‌ سوبله‌ را با مواد منفجره‌ به‌طور كامل‌ منهدم‌ و ويرانه‌ پاسگاه‌ را از محل‌ خارج‌ كرد. 3ـ فعاليت‌ گشتي‌هاي‌ عراقي‌ در داخل‌ هور(قسمت‌ جنوبي‌ جاده‌ شني‌) ديده‌ شد. 4ـ در اوايل‌ صبح‌ در شمال‌ چزابه ‌تبادل‌ آتش‌ نسبتاً شديد بين ‌نيروهاي‌ خودي‌ و دشمن‌ ادامه‌ داشت‌ و به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار يك‌ انبار مهمات‌ به‌آتش‌ كشيده‌ شد. ضمناً با آتش‌ دشمن‌ 5 تن‌ از برادران‌ زخمي‌ شدند و يك‌ تن‌ شهيد شد. 5ـ دشمن‌ در قسمت‌ نبعه‌ به‌وسيله‌ گروه‌هاي‌ 9 نفره‌ اقدام‌ به‌‌ساختن‌ سنگرهايي‌ روي‌ رمل‌ها كرده‌ است‌. 6ـ 13 دستگاه‌ گريدر روي‌ جاده‌ در دست ‌احداث‌ در منطقه‌ سوبله‌ـ صفريه‌ مشغول‌ كار بودند. 7ـ در جنوب‌ جاده‌ تازه‌تأسيس ‌دشمن‌ 65 دستگاه‌ خودرو ايفا ديده‌ شد. ضمناً در 2 كيلومتري‌ پاسگاه‌ صفريه‌ يك‌ پاسگاه‌ عراقي‌ وجود دارد كه‌ تجمع‌ تعدادي‌ از خودروها در اين‌ محل‌ مي‌باشد. 8ـ امروز تردد خودروها از طرف‌ شيب‌ به‌سمت‌ پاسگاه‌ صفريه‌ و فكه‌ زياد بود. 9ـ امروز گشتي‌هاي‌ عراقي‌ تا 500 متري‌ جناح‌ راست‌ نبعه‌ جلو آمده‌ بودند. 10ـ آتش‌ دشمن ‌روي‌ منطقه‌ نبعه‌ نسبتاً زياد بود. محور غرب‌ سوسنگرد: 1ـ 6 تا 7 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر در كنار امامزاده ‌زين‌العابدين‌ به‌طرف‌ جاده‌ شماره‌ يك‌ استقرار دارند. همچنين‌ در پشت‌ ساختمان‌ آجري‌ روستاي‌ شيخ‌خزعل‌ 2 تا 3 دستگاه نفربر مشاهده‌ شد. 2ـ روستاي‌ رفيع‌ به‌وسيله ‌دشمن‌ ويران‌ شد و با شكستن‌ سد، اين‌ روستا را آب‌ گرفته‌ است‌. 3ـ آب‌ رودخانه ‌مچريه‌ طغيان‌ كرده‌ و از طريق‌ چند كانال‌ به‌هور مي‌ريزد. ضمناً آب‌ رودخانه‌ كرخه ‌سوسنگرد رو به‌افزايش‌ است‌. 4ـ آتش‌ دشمن‌ در منطقه‌ جنوب‌ سابله‌ شديد بود و پاسخ‌ لازم‌ از طرف‌ نيروهاي‌ خودي‌ داده‌ شد. تعدادي‌ از لودرهاي‌ دشمن‌ در پشت ‌رودخانه‌ رفيع‌ مشغول‌ كار بودند. 5ـ يك‌ دستگاه‌ بيل‌‌مكانيكي‌ كه‌ در نزديكي‌ روستاي ‌شيخ‌خزعل‌ در حال‌ حفر كانال‌ بود، به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ نيروهاي‌ خودي‌ منهدم‌ شد. محور كرخه‌نور: در گزارش‌ واصله‌ از حميديه‌ آمده‌ است‌ كه‌ در روبه‌روي ‌روستاي‌ حمودي‌شياع‌ در 350 متري‌ پشت‌ جاده‌ جهاد خاكريزي‌ به‌طول‌ 300 متر وجود دارد. دشمن‌ از اين‌ خاكريز به‌عنوان‌ سنگر ديده‌باني‌ و سكوي‌ موشكي‌ و يا احتمالاً تفنگ‌ 106 ميليمتري‌ استفاده‌ مي‌كند. محور جاده‌ اهوازـ خونین‌شهر: گزارشي‌ دريافت‌ نشده‌ است‌. محور كارون‌: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌. محور خونین‌شهر: دشمن‌ خمپاره‌اندازهاي‌ 60 ميليمتري‌ را در بخش‌ اشغالي ‌مقداري‌ به‌عقب‌ انتقال‌ داده‌ است‌. لودرها در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير و مقابل‌ پادگان ‌دژ در حال‌ احداث‌ سنگر بودند. در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير نفرات‌ دشمن‌ در حال ‌ساختن‌ سنگر ديده‌ شدند. دشمن‌ همچنين‌ تعدادي‌ سنگر در امتداد جاده‌ كمربندي‌ و تعدادي‌ ديگر به‌صورت‌ مورب‌ از جاده‌ كمربندي‌ به‌طرف‌ تپه‌ ديده‌باني‌ خود(دشمن‌) و سيل‌بند احداث‌ كرده‌ است‌. اين‌ سنگرها اكثراً از كيسه‌هاي‌ شني‌ و بعضي ‌نيز از بلوك‌ سيماني‌ ساخته‌ شده‌اند. در گزارش‌ ديگري‌ از خونین‌شهر آمده‌ است‌ كه‌ در جبهه‌ منصورون‌ مواضع‌ نيروهاي ‌عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. همچنين‌ با شلیک آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار 2 سنگر تيربار و يك‌ سنگر تك‌تيرانداز منهدم‌ شد. در جبهه‌ محرزي ‌به‌وسيله‌ تفنگ‌ 82 ميليمتري‌ خودي‌ يك‌ سنگر تك‌تيراندازي‌ در بخش‌ اشغالي ‌منهدم‌ شد و خدمه‌ آن‌ به‌هلاكت‌ رسيد. محور اروندكنار: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌ محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً شديد بود ولي‌ امروز شدت‌ آتش‌ نسبت‌ به‌روز قبل‌ كاهش‌ يافته‌ بود. ضمناً تعدادي‌ تله ‌منور در شاوريه‌ ديده‌ شده‌ است‌. ب‌ـ تپه‌چشمه‌: نيروهاي‌ عراقي‌ اقدام‌ به مين‌گذاري‌ شيار تپه242 كردند كه‌ با آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. همچنين‌ امروز لودر دشمن ‌در اين‌ منطقه‌ مشغول‌ كار بود. ج‌ـ كرخه‌: تبادل‌ آتش‌ توپخانه‌ بين‌ طرفين‌ ادامه ‌داشت‌. همچنين‌ مواضع‌ نيروهاي‌ عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. محور شوش‌: دشمن‌ اخيراً در منطقه‌ زعن‌ يكي‌ از شيارهايي‌ را كه‌ به‌مواضعش ‌ختم‌ مي‌شود، به‌وسيله‌ سيم‌خاردار پوشانده‌ است‌. از شدت‌ آتش‌ دشمن‌ در منطقه ‌شلش‌ كاسته‌ شده‌ و بر فعاليت‌ سنگرسازي‌ و تحكيم‌ مواضع‌ آنان‌ افزوده‌ شده‌ است‌. محور بستان‌: 1ـ در ساعت‌ 1:00 امروز يك‌ گروه‌ گشتي‌ با استفاده‌ از كانالي‌ كه‌ از جلوي‌ نيروهاي‌ خودي‌ در جنوب‌ چزابه ‌عبور مي‌كند، به‌نيروهاي‌ خودي‌ نزديك ‌شدند كه‌ به‌وسيله‌ آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. ضمناً تعدادي‌ از برادران‌ ضمن‌ حمله ‌به‌يكي‌ از سنگرهاي‌ نيروهاي‌ عراقي‌ تعدادي‌ از آنان‌ را كشته‌ و زخمي‌ كردند. 2ـ امروز دشمن‌ پاسگاه‌ سوبله‌ را با مواد منفجره‌ به‌طور كامل‌ منهدم‌ و ويرانه‌ پاسگاه‌ را از محل‌ خارج‌ كرد. 3ـ فعاليت‌ گشتي‌هاي‌ عراقي‌ در داخل‌ هور(قسمت‌ جنوبي‌ جاده‌ شني‌) ديده‌ شد. 4ـ در اوايل‌ صبح‌ در شمال‌ چزابه ‌تبادل‌ آتش‌ نسبتاً شديد بين ‌نيروهاي‌ خودي‌ و دشمن‌ ادامه‌ داشت‌ و به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار يك‌ انبار مهمات‌ به‌آتش‌ كشيده‌ شد. ضمناً با آتش‌ دشمن‌ 5 تن‌ از برادران‌ زخمي‌ شدند و يك‌ تن‌ شهيد شد. 5ـ دشمن‌ در قسمت‌ نبعه‌ به‌وسيله‌ گروه‌هاي‌ 9 نفره‌ اقدام‌ به‌‌ساختن‌ سنگرهايي‌ روي‌ رمل‌ها كرده‌ است‌. 6ـ 13 دستگاه‌ گريدر روي‌ جاده‌ در دست ‌احداث‌ در منطقه‌ سوبله‌ـ صفريه‌ مشغول‌ كار بودند. 7ـ در جنوب‌ جاده‌ تازه‌تأسيس ‌دشمن‌ 65 دستگاه‌ خودرو ايفا ديده‌ شد. ضمناً در 2 كيلومتري‌ پاسگاه‌ صفريه‌ يك‌ پاسگاه‌ عراقي‌ وجود دارد كه‌ تجمع‌ تعدادي‌ از خودروها در اين‌ محل‌ مي‌باشد. 8ـ امروز تردد خودروها از طرف‌ شيب‌ به‌سمت‌ پاسگاه‌ صفريه‌ و فكه‌ زياد بود. 9ـ امروز گشتي‌هاي‌ عراقي‌ تا 500 متري‌ جناح‌ راست‌ نبعه‌ جلو آمده‌ بودند. 10ـ آتش‌ دشمن ‌روي‌ منطقه‌ نبعه‌ نسبتاً زياد بود. محور غرب‌ سوسنگرد: 1ـ 6 تا 7 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر در كنار امامزاده ‌زين‌العابدين‌ به‌طرف‌ جاده‌ شماره‌ يك‌ استقرار دارند. همچنين‌ در پشت‌ ساختمان‌ آجري‌ روستاي‌ شيخ‌خزعل‌ 2 تا 3 دستگاه نفربر مشاهده‌ شد. 2ـ روستاي‌ رفيع‌ به‌وسيله ‌دشمن‌ ويران‌ شد و با شكستن‌ سد، اين‌ روستا را آب‌ گرفته‌ است‌. 3ـ آب‌ رودخانه ‌مچريه‌ طغيان‌ كرده‌ و از طريق‌ چند كانال‌ به‌هور مي‌ريزد. ضمناً آب‌ رودخانه‌ كرخه ‌سوسنگرد رو به‌افزايش‌ است‌. 4ـ آتش‌ دشمن‌ در منطقه‌ جنوب‌ سابله‌ شديد بود و پاسخ‌ لازم‌ از طرف‌ نيروهاي‌ خودي‌ داده‌ شد. تعدادي‌ از لودرهاي‌ دشمن‌ در پشت ‌رودخانه‌ رفيع‌ مشغول‌ كار بودند. 5ـ يك‌ دستگاه‌ بيل‌‌مكانيكي‌ كه‌ در نزديكي‌ روستاي ‌شيخ‌خزعل‌ در حال‌ حفر كانال‌ بود، به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ نيروهاي‌ خودي‌ منهدم‌ شد. محور كرخه‌نور: در گزارش‌ واصله‌ از حميديه‌ آمده‌ است‌ كه‌ در روبه‌روي ‌روستاي‌ حمودي‌شياع‌ در 350 متري‌ پشت‌ جاده‌ جهاد خاكريزي‌ به‌طول‌ 300 متر وجود دارد. دشمن‌ از اين‌ خاكريز به‌عنوان‌ سنگر ديده‌باني‌ و سكوي‌ موشكي‌ و يا احتمالاً تفنگ‌ 106 ميليمتري‌ استفاده‌ مي‌كند. محور جاده‌ اهوازـ خونین‌شهر: گزارشي‌ دريافت‌ نشده‌ است‌. محور كارون‌: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌. محور خونین‌شهر: دشمن‌ خمپاره‌اندازهاي‌ 60 ميليمتري‌ را در بخش‌ اشغالي ‌مقداري‌ به‌عقب‌ انتقال‌ داده‌ است‌. لودرها در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير و مقابل‌ پادگان ‌دژ در حال‌ احداث‌ سنگر بودند. در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير نفرات‌ دشمن‌ در حال ‌ساختن‌ سنگر ديده‌ شدند. دشمن‌ همچنين‌ تعدادي‌ سنگر در امتداد جاده‌ كمربندي‌ و تعدادي‌ ديگر به‌صورت‌ مورب‌ از جاده‌ كمربندي‌ به‌طرف‌ تپه‌ ديده‌باني‌ خود(دشمن‌) و سيل‌بند احداث‌ كرده‌ است‌. اين‌ سنگرها اكثراً از كيسه‌هاي‌ شني‌ و بعضي ‌نيز از بلوك‌ سيماني‌ ساخته‌ شده‌اند. در گزارش‌ ديگري‌ از خونین‌شهر آمده‌ است‌ كه‌ در جبهه‌ منصورون‌ مواضع‌ نيروهاي ‌عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. همچنين‌ با شلیک آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار 2 سنگر تيربار و يك‌ سنگر تك‌تيرانداز منهدم‌ شد. در جبهه‌ محرزي ‌به‌وسيله‌ تفنگ‌ 82 ميليمتري‌ خودي‌ يك‌ سنگر تك‌تيراندازي‌ در بخش‌ اشغالي ‌منهدم‌ شد و خدمه‌ آن‌ به‌هلاكت‌ رسيد. محور اروندكنار: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌
 • بعد از جنگ، معلوم نیست سرنوشت ما چی می‌شود و عاقبت‌مون به کجا ختم می‌شود. بهترین عاقبتی که می‌توانیم بدست بیاوریم، این است که شهید بشویم.( صوت مصاحبه با علی ناصری، موجود در آرشیو موسسه) عملیات والفجر مقدماتی در حال طراحی بود. شناسایی‌های پی‌درپی در مناطق مختلف عملیات انجام می‌شد. دشمن دائم در ... ادامه مطلب ...
  وقتی برادر حسن باقری نزدیکی‌های اذان پیش ما بودند سعی می‌کردم یک جایی باشم که تمام حرکاتش را ببینم، وقتی برای نماز یا حتی برای وضو گرفتن می‌رفت حس می‌کردم که از تمام کارها دیگر غاف ... ادامه مطلب ...
  سیمای شهید حسن باقری کمتر از سن شناسنامه‌ای‌اش م‌یزد این درست است، ولی تهرانی بودن ایشان یکی از عوامل مهم بود ضمن این‌که ایشان از اطلاعات سپاه بود و خیلی مؤثر بود و قدرت بازی‌ ... ادامه مطلب ...
  حسن باقری در شناخت وضعیت دشمن بسیار دقیق و زیرک بود و ارائه بسیار خوبی داشت و بسیار علاقمند بود که با برادران ارتشی در تماس باشد و حتی آن زمانی که پیوند با برادران ارتشی رسمیت نداشت ایشان از کسانی بود ... ادامه مطلب ...

  این نرم افزار به گونه ای جذاب و شکیل ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

   حسن باقری اول مهر 1359 وارد جبه ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  در اینجا زندگی نامه مستند شهید باقری ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  مستند آخرین روزهای زمستان، داستان زند ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

   مجموعه سیر نمایشگاهی معجزه انقل ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  کتاب روزنوشت در برگیرنده دست نوشته ها ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  کتاب یادداشت ها در برگیرنده دست نوشته ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  واحد اطلاعات ‌عملیات از یادگارها ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو

  واحد اطلاعات ‌عملیات از یادگارها ...

  خرید پستی
  مشاهده دمو
 • عملیات بیت المقدس
 • یادگاری
 • عملیات فتح المبین
 • یادگاری
 • عملیات والفجر مقدماتی
 • عملیات رمضان
 • یادگاری
 • عملیات ثامن الائمه
 • یادگاری
 • عملیات مولای متقیان
 • 20/دی/1360
 • عملیات محرم
 • یادگاری
 • یادگاری
 • یادگاری
 • روز نوشت
 • یادگاری
 • یادگاری
 • یادگاری
 • روز نوشت
 • طریق القدس
 • روزنوشت
 • عملیات امام حسین(ع)
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • عملیات شیخ فضل الله نوری
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • عملیات امام مهدی (عج)
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • عملیات کرخه کور یا طراح
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • یادداشت ها
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • روزنوشت
 • گزارش روزانه
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • عملیات امام علی(ع)
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • عملیات امام مهدی (عج)
 • روزنوشت
 • عملیات امام مهدی (عج)
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • عملیات سوسنگرد
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت
 • روز نوشت
 • روزنوشت