شهید

شهید باقری

شهید حسن باقری

حسن باقری

سردار

پایگاه نشر آثار,دفاع مقدس

فرمانده

اطلاعات عملیات

موسسه شهید حسن باقری

غلامحسین افشردی

یادداشت های شهید حسن باقری
نرم افزار چندرسانه ای معجزه انقلاب
مستند آخرین روزهای زمستان
کتاب روزنوشت
کتاب یادداشت ها
عملیات والفجر مقدماتی
عملیات مولای متقیان
یادگاری
 • باید به خود جرأت داد .... ... شهید حسن باقری
 • برادران علی‌الخصوص فرماندهان مسئول توجه داشته باشندکه کنترل زبان خود را در دست گیرند تا لازم نشده است مطلبی را نگ ... شهید حسن باقری
 • هرگز نباید به دشمن آسایش فکری داد تا بتواند طرح‌ریزی کند؛ باید متکی به تخریب ابتکار عمل دشمن قبل از وقوع هر حمله& ... شهید حسن باقری
 • فرماندهان با برنامه‌ریزی صحیح اوقاتی را برای سخنرانی و صحبت کردن برای نیروهای خود اختصاص بدهند تا حجت را تمام کرد ... شهید حسن باقری
 • یکی از بزرگ‌ترین اشکالات که در کار ما وجود دارد این است که فرماندهان کمتر با افراد و نیروهای خود تماس می‌گیر ... شهید حسن باقری
 • بی‌تعارف بگویم؛ آن نیرویی که نمازش را اول وقت نمی‌خواند، خوب هم نمی‌تواند بجنگد. ... شهید حسن باقری
 • شکست وقتی است که ما وظیفه‌مان را انجام ندهیم. ... شهید حسن باقری
 • اگر شهید نشویم هیچ جوابی نداریم که در روز قیامت بدهیم. ... شهید حسن باقری
 • مگر نه این بود که وقتی در صحنه جنگ از حضرت علی‌ابن‌ ابیطالب مسأله نماز می‌پرسند جواب می‌دهد و در ا ... شهید حسن باقری
 • تا زمانی که این بانگ الله‌اکبر هست مبارزه هم هست، تا زمانی که ظلمتی هست تا زمانی که کفر هست مبارزه هم هست شکلش فر ... شهید حسن باقری
آثار انقلاب
آثار انقلاب
انگیزه جنگ
انگیزه جنگ
ارزش کار
ارزش کار
 • فیلم

  ماجرای دانشگاه

 • عکس

  کاغذ پاره های دوست داشتنی

 • صوت

  عشق اینجاست

حسن باقری به دلیل این‌که در محورهای مختلف اطلاعات‌ عملیات داشت اطلاعات را جمع‌بندی خوبی کرده بود و ارائه داد. حسن باقری یک گزارش شسته، رفته و کامل و دقیق نسبت به خطوط خودی و دشمن ارائه ... ادامه مطلب ...
حسن باقری به صورت سریع وارد سپاه شد و رفت یک حرکتی کرد. حرکت تندی که همان‌جا مشخص شد که این برادر یک آدم پر‌جوش و خروش است و خیلی دنبال مسائل می‌رود. ادامه مطلب ...
 • روزنوشت
 • حسن باقری چراغ خاموش جنگ را روشن کر ...
 • روزنوشت
 • شهید حسن باقری اولین خبرنگار اعزامی ...
 • یادداشت ها
 • دست راست محسن رضایی در جنگ چه کسی ب ...
 • گزارش روزانه
 • روزنوشت
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • روز نوشت
 • روز نوشت
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • مغز متفکر اطلاعات نظامی ایران شهید ...
 • روز نوشت
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها
 • گزارش روزانه
 • گزارش روزانه
 • یادداشت ها
 • یادداشت ها